ISOAD Become a Member Search
2020
Impact Factor
6.745
Effect of a Leucine-rich Repeat Kinase 2 Variant on Motor and Non-motor Symptoms in Chinese Parkinson’s Disease Patients
Qian Sun, Tian Wang, Tian-Fang Jiang, Pei Huang, Dun-Hui Li, Ying Wang, Qin Xiao, Jun Liu, Sheng-Di Chen
Aging and disease . 2016, (3): 230 -236 .  DOI: 10.14336/AD.2015.1026