ISOAD Become a Member Search
2022
Impact Factor
7.4

Most Read

  • Published in last 1 year
  • In last 2 years
  • In last 3 years
  • All
Please wait a minute...
Total 40 results are found
Visceral and Subcutaneous Abdominal Fat Predict Brain Volume Loss at Midlife in 10,001 Individuals
Cyrus A. Raji, Somayeh Meysami, Sam Hashemi, Saurabh Garg, Nasrin Akbari, Ahmed Gouda, Yosef Gavriel Chodakiewitz, Thanh Duc Nguyen, Kellyann Niotis, David A. Merrill, Rajpaul Attariwala
| DOI: 10.14336/AD.2023.0820
Long-Term Improvement in Hippocampal-Dependent Learning Ability in Healthy, Aged Individuals Following High Intensity Interval Training
Daniel G. Blackmore, Mia A. Schaumberg, Maryam Ziaei, Samuel Belford, Xuan Vinh To, Imogen O’Keeffe, Anne Bernard, Jules Mitchell, Emily Hume, Grace L. Rose, Thomas Shaw, Ashley York, Markus Barth, Elizabeth J. Cooper, Tina L. Skinner, Fatima Nasrallah, Stephan Riek, Perry F. Bartlett
| DOI: 10.14336/AD.2024.0642
Supplement

1. Supplementary data.pdf (6754KB)

Role and Potential Mechanisms of Nicotinamide Mononucleotide in Aging
Sajid Ur Rahman, Abdul Qadeer, Ziyun Wu
2024, 15 (2): 565-583 | DOI: 10.14336/AD.2023.0519-1
Molecular mechanisms of phase separation and amyloidosis of ALS/FTD-linked FUS and TDP-43
Jianxing Song
| DOI: 10.14336/AD.2023.1118
TGF-β as A Master Regulator of Aging-Associated Tissue Fibrosis
Li-Li Ren, Hua Miao, Yan-Ni Wang, Fei Liu, Ping Li, Ying-Yong Zhao
2023, 14 (5): 1633-1650 | DOI: 10.14336/AD.2023.0222
Responsiveness to Tocilizumab in Anti-Acetylcholine Receptor-Positive Generalized Myasthenia Gravis
Dongmei Jia, Fenghe Zhang, Huining Li, Yi Shen, Zhao Jin, Fu-Dong Shi, Chao Zhang
2024, 15 (2): 824-830 | DOI: 10.14336/AD.2023.0528
Hallmarks of Skin Aging: Update
Shifeng Jin, Kezhu Li, Xuanru Zong, Seokchan Eun, Naoki Morimoto, Shu Guo
2023, 14 (6): 2167-2176 | DOI: 10.14336/AD.2023.0321
Alzheimer's Disease Puzzle: Delving into Pathogenesis Hypotheses
Mohammad Nasb, Weichu Tao, Ning Chen
2024, 15 (1): 43-73 | DOI: 10.14336/AD.2023.0608
Inhibiting MicroRNA-141-3p Improves Musculoskeletal Health in Aged Mice
Sagar Vyavahare, Sandeep Kumar, Kathryn Smith, Bharati Mendhe, Roger Zhong, Marion A. Cooley, Babak Baban, Carlos M. Isales, Mark Hamrick, William D Hill, Sadanand Fulzele
2023, 14 (6): 2303-2618 | DOI: 10.14336/AD.2023.0310-1
Supplement

1. Supplementary data.pdf (125KB)

The Interfascicular Matrix of Energy Storing Tendons Houses Heterogenous Cell Populations Disproportionately Affected by Aging
Danae E. Zamboulis, Neil Marr, Luca Lenzi, Helen L. Birch, Hazel R. C. Screen, Peter D. Clegg, Chavaunne T. Thorpe
2024, 15 (1): 295-310 | DOI: 10.14336/AD.2023.0425-1
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1021KB)

A Potential “Anti-Warburg Effect” in Circulating Tumor Cell-mediated Metastatic Progression?
Zhuofeng Jiang, Jiapeng He, Binyu Zhang, Liping Wang, Chunhao Long, Boxi Zhao, Yufan Yang, Longxiang Du, Weiren Luo, Jianyang Hu, Xin Hong
| DOI: 10.14336/AD.2023.1227
Post-Stroke Neuropsychiatric Complications: Types, Pathogenesis, and Therapeutic Intervention
Jing Zhou, Yijia Fangma, Zhong Chen, Yanrong Zheng
2023, 14 (6): 2127-2152 | DOI: 10.14336/AD.2023.0310-2
Mitochondrial Dynamics: Working with the Cytoskeleton and Intracellular Organelles to Mediate Mechanotransduction
Danyuan Huang, Shuo Chen, Ding Xiong, Han Wang, Li Zhu, Yuanyuan Wei, Yuyu Li, Shujuan Zou
2023, 14 (5): 1511-1532 | DOI: 10.14336/AD.2023.0201
Spatiotemporal Transcriptome Analysis Reveals Activation of the AP1 Pathway in the Ovarian Microenvironment during the Transition from Premenopause to Postmenopause
Wendi Pei, Xiaomin Cao, Puyao Zhang, Lin Fu, Ping Zhou, Ye Liu, Yong Fan, Fengqin Xu, Canhui Cao, Yang Yu
2024, 15 (2): 445-448 | DOI: 10.14336/AD.2023.0707-1
Supplement

1. Supplementary data.pdf (2374KB)

Human APOE4 Protects High-Fat and High-Sucrose Diet Fed Targeted Replacement Mice against Fatty Liver Disease Compared to APOE3
Patricia Huebbe, Stephanie Bilke, Johanna Rueter, Anke Schloesser, Graeme Campbel, Claus-C. Glüer, Ralph Lucius, Christoph Röcken, Andreas Tholey, Gerald Rimbach
2024, 15 (1): 259-281 | DOI: 10.14336/AD.2023.0530
Human Aging and Age-Related Diseases: From Underlying Mechanisms to Pro-Longevity Interventions
Piotr Paweł Chmielewski, Krzysztof Data, Bartłomiej Strzelec, Maryam Farzaneh, Amir Anbiyaiee, Uzma Zaheer, Shahab Uddin, Mohadeseh Sheykhi-Sabzehpoush, Paul Mozdziak, Maciej Zabel, Piotr Dzięgiel, Bartosz Kempisty
| DOI: 10.14336/AD.2024.0280
New Clues to Cardiovascular Disease: Erythrocyte Lifespan
Ziyu Lu, Yuanmin Li
2023, 14 (6): 2003-2014 | DOI: 10.14336/AD.2023.0506
Inflammatory Pathogenesis of Post-stroke Depression
Xinyu Feng, Xiaojuan Ma, Juan Li, Qing Zhou, Yao Liu, Jingyi Song, Jiaqi Liu, Qingqing Situ, Lingyue Wang, Jingzhi Zhang, Facai Lin
| DOI: 10.14336/AD.2024.0203
The Role of Microglia in Brain Metastases: Mechanisms and Strategies
Ying Feng, Xueqing Hu, Yingru Zhang, Yan Wang
2024, 15 (1): 169-185 | DOI: 10.14336/AD.2023.0514
SARM1 Promotes Neurodegeneration and Memory Impairment in Mouse Models of Alzheimer's Disease
Xuemeng Miao, Qian Wu, Siyu Du, Ludan Xiang, Siyao Zhou, Junzhe Zhu, Zirun Chen, Hui Wang, Xuyi Pan, Yiren Fan, Lihan Zhang, Jingkang Qian, Yuxuan Xing, Yiyang Xie, Lixin Hu, Haiyun Xu, Wei Wang, Ying Wang, Zhihui Huang
2024, 15 (1): 390-407 | DOI: 10.14336/AD.2023.0516-1
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1704KB)

The Neglected Sibling: NLRP2 Inflammasome in the Nervous System
László Ducza, Botond Gaál
2024, 15 (3): 1006-1028 | DOI: 10.14336/AD.2023.0926-1
Supplement

1. Supplementary data.pdf (279KB)

Brain Insulin Signaling is Associated with Late-Life Cognitive Decline
Han Tong, Ana W. Capuano, Owen T. Carmichael, Kathryn L. Gwizdala, David A. Bennett, Rexford S. Ahima, Steven E. Arnold, Zoe Arvanitakis
| DOI: 10.14336/AD.2023.1117
G9a Inhibition Promotes Neuroprotection through GMFB Regulation in Alzheimer’s Disease
Aina Bellver-Sanchis, Qizhi Geng, Gemma Navarro, Pedro A. Ávila-López, Júlia Companys-Alemany, Laura Marsal-García, Raquel Larramona-Arcas, Lluisa Miró, Anna Perez-Bosque, Daniel Ortuño-Sahagún, Deb Ranjan Banerjee, Bhanwar Singh Choudhary, Francesc X Soriano, Coralie Poulard, Mercè Pallàs, Hai-Ning Du, Christian Griñán-Ferré
2024, 15 (1): 311-337 | DOI: 10.14336/AD.2023.0424-2
Supplement

1. Supplementary data.pdf (7444KB)

Machine Learning-Based Decision-Making in Geriatrics: Aging Phenotype Calculator and Survival Prognosis
Mamchur Aleksandra, Sharashkina Natalia, Erema Veronika, Kashtanova Daria, Ivanov Mikhail, Bruttan Maria, Zelenova Elena, Shelly Eva, Ostapenko Valentina, Dzhumaniiazova Irina, Matkava Lorena, Yudin Vladimir, Akopyan Anna, Strazhesko Irina, Maytesyan Lilit, Tarasova Irina, Beloshevskaya Olga, Keskinov Anton, Tkacheva Olga, Yudin Sergey
| DOI: 10.14336/AD.2024.0120
Supplement

1. Supplementary data.pdf (684KB)

Mitochondria: A Potential Rejuvenation Tool against Aging
Qian Hua Phua, Shi Yan Ng, Boon-Seng Soh
2024, 15 (2): 503-516 | DOI: 10.14336/AD.2023.0712
Mesenchymal Stem Cell Senescence during Aging:From Mechanisms to Rejuvenation Strategies
Xinchen Jiang, Wenshui Li, Lite Ge, Ming Lu
2023, 14 (5): 1651-1676 | DOI: 10.14336/AD.2023.0208
Chondroitin Sulfate Proteoglycans Revisited: Its Mechanism of Generation and Action for Spinal Cord Injury
Rui Yang, Ying Zhang, Jianning Kang, Ce Zhang, Bin Ning
2024, 15 (1): 153-168 | DOI: 10.14336/AD.2023.0512
Microglia Exhibit Distinct Heterogeneity Rather than M1/M2 Polarization within the Early Stage of Acute Ischemic Stroke
Hongyu Ma, He Li, Yongxin Zhang, Yu Zhou, Hanchen Liu, Hongye Xu, Luojiang Zhu, Guanghao Zhang, Jing Wang, Zifu Li, Bo Hong, Wang Zhou, Pengfei Yang, Jianmin Liu
2023, 14 (6): 2284-2302 | DOI: 10.14336/AD.2023.0505
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1726KB)

Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes Promote Recovery of The Facial Nerve Injury through Regulating Macrophage M1 and M2 Polarization by Targeting the P38 MAPK/NF-Κb Pathway
Ruoyan Xue, Mengyao Xie, Zhiyuan Wu, Shu Wang, Yongli Zhang, Zhijin Han, Chen Li, Qi Tang, Liping Wang, Di Li, Shihua Wang, Hua Yang, Robert Chunhua Zhao
2024, 15 (2): 851-868 | DOI: 10.14336/AD.2023.0719-1
Supplement

1. Supplementary data.pdf (505KB)

Biomarkers of Aging and Relevant Evaluation Techniques: A Comprehensive Review
Xue Tao, Ziman Zhu, Liguo Wang, Chunlin Li, Liwei Sun, Wei Wang, Weijun Gong
2024, 15 (3): 977-1005 | DOI: 10.14336/AD.2023.00808-1
State of the Science on Brain Insulin Resistance and Cognitive Decline Due to Alzheimer’s Disease
Elizabeth M. Rhea, Manon Leclerc, Hussein N. Yassine, Ana W. Capuano, Han Tong, Vladislav A. Petyuk, Shannon L. Macauley, Xavier Fioramonti, Owen Carmichael, Frederic Calon, Zoe Arvanitakis
| DOI: 10.14336/AD.2023.0814
Healthy Human Fecal Microbiota Transplantation into Mice Attenuates MPTP-Induced Neurotoxicity via AMPK/SOD2 Pathway
Zhenchao Xie, Mahui Zhang, Yuqi Luo, Dana Jin, Xingfang Guo, Wanlin Yang, Jialing Zheng, Hongfei Zhang, Lu Zhang, Chao Deng, Wenhua Zheng, Eng-King Tan, Kunlin Jin, Shuzhen Zhu, Qing Wang
2023, 14 (6): 2193-2214 | DOI: 10.14336/AD.2023.0309
Supplement

1. Supplementary data.pdf (282KB)

Amyloid Precursor Protein: A Regulatory Hub in Alzheimer's Disease
Jiang Chen, Jun-Sheng Chen, Song Li, Fengning Zhang, Jie Deng, Ling-Hui Zeng, Jun Tan
2024, 15 (1): 201-225 | DOI: 10.14336/AD.2023.0308
Supplement

1. Supplementary data.pdf (125KB)

Complications of COVID-19 on the Central Nervous System: Mechanisms and Potential Treatment for Easing Long COVID
Zhuang-Yao D Wei, Ketty Liang, Ashok K Shetty
2023, 14 (5): 1492-1510 | DOI: 10.14336/AD.2023.0312
Endothelial Glycocalyx in Aging and Age-related Diseases
Lina Sun, Lingyan Wang, Kaisy Xinhong Ye, Shoushi Wang, Rui Zhang, Zhaodong Juan, Lei Feng, Su Min
2023, 14 (5): 1606-1617 | DOI: 10.14336/AD.2023.0131
The Inflammatory Puzzle: Piecing together the Links between Neuroinflammation and Amyotrophic Lateral Sclerosis
Di He, Yan Xu, Mingsheng Liu, Liying Cui
2024, 15 (1): 96-114 | DOI: 10.14336/AD.2023.0519
Identification of Cathepsin B as a Therapeutic Target for Ferroptosis of Macrophage after Spinal Cord Injury
Jiaqi Xu, Yinghe Ding, Chaoran Shi, Feifei Yuan, Xiaolong Sheng, Yudong Liu, Yong Xie, Hongbin Lu, Chunyue Duan, Jianzhong Hu, Liyuan Jiang
2024, 15 (1): 421-443 | DOI: 10.14336/AD.2023.0509
Supplement

1. Supplementary data.pdf (2003KB)

Myelin Pathology in Alzheimer's Disease: Potential Therapeutic Opportunities
Zhihai Huang, J. Dedrick Jordan, Quanguang Zhang
2024, 15 (2): 698-713 | DOI: 10.14336/AD.2023.0628
A Combination Study of Pre- and Clinical Trial: Seaweed Consumption Reduces Aging-Associated Muscle Loss!
Jimin Hyun, Sang Yeoup Lee, Bomi Ryu, You-Jin Jeon
| DOI: 10.14336/AD.2023.0927
Supplement

1. Supplementary data.pdf (765KB)

Oocyte Aging: A Multifactorial Phenomenon in A Unique Cell
Pawel Kordowitzki, Szymon Graczyk, Amin Haghani, Michael Klutstein
2024, 15 (1): 5-21 | DOI: 10.14336/AD.2023.0527