ISOAD Become a Member Search
2021
Impact Factor
9.968

Most Read

  • Published in last 1 year
  • In last 2 years
  • In last 3 years
  • All
Please wait a minute...
Total 40 results are found
New Insights into the Roles and Mechanisms of Spermidine in Aging and Age-Related Diseases
Yu-Qing Ni, You-Shuo Liu
2021, 12 (8): 1948-1963 | DOI: 10.14336/AD.2021.0603
Effects of Ketogenic Diet on Neuroinflammation in Neurodegenerative Diseases
Ziying Jiang, Xi Yin, Miao Wang, Tong Chen, Yuanyuan Wang, Zhongbao Gao, Zhenfu Wang
2022, 13 (4): 1146-1165 | DOI: 10.14336/AD.2021.1217
Functions of Gut Microbiota Metabolites, Current Status and Future Perspectives
Juan Liu, Yuzhu Tan, Hao Cheng, Dandan Zhang, Wuwen Feng, Cheng Peng
2022, 13 (4): 1106-1126 | DOI: 10.14336/AD.2022.0104
Pharmacology and Potential Implications of Nicotinamide Adenine Dinucleotide Precursors
Jing She, Rui Sheng, Zheng-Hong Qin
2021, 12 (8): 1879-1897 | DOI: 10.14336/AD.2021.0523
Identifying Dynamic Patterns of Polypharmacy for Patients with Dementia from Primary Care Electronic Health Records: A Machine Learning Driven Longitudinal Study
Elisabetta Longo, Bruce Burnett, Sarah Bauermeister, Shang-Ming Zhou
2023, 14 (2): 548-559 | DOI: 10.14336/AD.2022.0829
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1432KB)

Depression and Dementia in Older Adults: A Neuropsychological Review
Syuichi Tetsuka
2021, 12 (8): 1920-1934 | DOI: 10.14336/AD.2021.0526
Pathogeneses and Imaging Features of Cerebral White Matter Lesions of Vascular Origins
Xiaoqin Wu, Jingyuan Ya, Da Zhou, Yuchuan Ding, Xunming Ji, Ran Meng
2021, 12 (8): 2031-2051 | DOI: 10.14336/AD.2021.0414
Extension of the Life Span by Acarbose: Is It Mediated by the Gut Microbiota?
Baiyun Wu, Jiai Yan, Ju Yang, Yanping Xia, Dan Li, Feng Zhang, Hong Cao
2022, 13 (4): 1005-1014 | DOI: 10.14336/AD.2022.0117
A Unique Type of Highly-Activated Microglia Evoking Brain Inflammation via Mif/Cd74 Signaling Axis in Aged Mice
Chenghao Jin, Yijie Shao, Xiaotao Zhang, Jiani Xiang, Ruize Zhang, Zeyu Sun, Shuhao Mei, Jingyi Zhou, Jianmin Zhang, Ligen Shi
2021, 12 (8): 2125-2139 | DOI: 10.14336/AD.2021.0520
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1992KB)

The Effect of COVID-19-related Lockdowns on Diet and Physical Activity in Older Adults: A Systematic Review
Elisabeth Anne Larson, Karlen Stade Bader-Larsen, Faidon Magkos
2021, 12 (8): 1935-1947 | DOI: 10.14336/AD.2021.0606
Mechanisms of Short-Chain Fatty Acids Derived from Gut Microbiota in Alzheimer's Disease
Xiao-hang Qian, Ru-yan Xie, Xiao-li Liu, Sheng-di Chen, Hui-dong Tang
2022, 13 (4): 1252-1266 | DOI: 10.14336/AD.2021.1215
SIRT6 in Aging, Metabolism, Inflammation and Cardiovascular Diseases
Zhenyang Guo, Peng Li, Junbo Ge, Hua Li
2022, 13 (6): 1787-1822 | DOI: 10.14336/AD.2022.0413
Supplement

1. Supplementary data.pdf (527KB)

Three Outbreaks of COVID-19 in a Single Nursing Home over Two Years of the SARS-CoV-2 Pandemic
Vladan Čokić, Zorana Popovska, Olivera Lijeskić, Ljiljana Šabić, Olgica Djurković-Djaković
2023, 14 (1): 99-111 | DOI: 10.14336/AD.2022.0624
SIRT6 in Vascular Diseases, from Bench to Bedside
Si-Chong Ren, Xiangqi Chen, Hui Gong, Han Wang, Chuan Wu, Pei-Heng Li, Xiao-Feng Chen, Jia-Hua Qu, Xiaoqiang Tang
2022, 13 (4): 1015-1029 | DOI: 10.14336/AD.2021.1204
Extracellular Matrix Dynamics as an Emerging yet Understudied Hallmark of Aging and Longevity
Cyril Statzer, Ji Young Cecilia Park, Collin Y Ewald
2023, 14 (3): 670-693 | DOI: 10.14336/AD.2022.1116
Single-Cell RNA-Seq Reveals a Population of Smooth Muscle Cells Responsible for Atherogenesis
Xiaofeng Shi, Shangming Zhu, Meijing Liu, Sara Saymuah Stone, Yao Rong, Ke Mao, Xiaopeng Xu, Chao Ma, Zhuoyuan Jiang, Yan Zha, Chun Yan, Xiaofan Yu, Di Wu, Guiyou Liu, Jidong Mi, Jianping Zhao, Yuan Li, Yuchuan Ding, Xiaogang Wang, Yong-Biao Zhang, Xunming Ji
2022, 13 (6): 1939-1953 | DOI: 10.14336/AD.2022.0313
Melatonin as an Antioxidant Agent in Stroke: An Updated Review
Junjie Wang, Shiqi Gao, Cameron Lenahan, Yichen Gu, Xiaoyu Wang, Yuanjian Fang, Weilin Xu, Haijian Wu, Yuanbo Pan, Anwen Shao, Jianmin Zhang
2022, 13 (6): 1823-1844 | DOI: 10.14336/AD.2022.0405
Cell Heterogeneity Uncovered by Single-Cell RNA Sequencing Offers Potential Therapeutic Targets for Ischemic Stroke
Min Qiu, Jia-bin Zong, Quan-wei He, Yu-xiao Liu, Yan Wan, Man Li, Yi-fan Zhou, Jie-hong Wu, Bo Hu
2022, 13 (5): 1436-1454 | DOI: 10.14336/AD.2022.0212
The safety and efficacy of Ezetimibe Plus Statins on ASVD and Related Diseases
Shuling Wan, Yuchuan Ding, Xunming Ji, Ran Meng
2021, 12 (8): 1857-1871 | DOI: 10.14336/AD.2021.0412
COVID-19 Pandemic and Osteoporosis in Elderly Patients
Jun Tang
2022, 13 (4): 960-969 | DOI: 10.14336/AD.2021.1201
Serum from Older Adults Increases Apoptosis and Molecular Aging Markers in Human Hippocampal Progenitor Cells
Chiara de Lucia, Tytus Murphy, Aleksandra Maruszak, Paul Wright, Timothy R Powell, Naomi Hartopp, Simone de Jong, Michael J O'Sullivan, Gerome Breen, Jack Price, Simon Lovestone, Sandrine Thuret
2021, 12 (8): 2151-2172 | DOI: 10.14336/AD.2021.0409
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1416KB)

Mitochondrial Quality Control in Sarcopenia: Updated Overview of Mechanisms and Interventions
Di Liu, Yi-bin Fan, Xiao-hua Tao, Wei-li Pan, Yu-xiang Wu, Xiu-hua Wang, Yu-qiong He, Wen-feng Xiao, Yu-sheng Li
2021, 12 (8): 2016-2030 | DOI: 10.14336/AD.2021.0427
Effect Of Exercise on Muscle Mass, Fat Mass, Bone Mass, Muscular Strength and Physical Performance in Community Dwelling Older Adults: Systematic Review and Meta-Analysis
Alejandra González-Rocha, Lucia Mendez-Sanchez, María Araceli Ortíz-Rodríguez, Edgar Denova-Gutiérrez
2022, 13 (5): 1421-1435 | DOI: 10.14336/AD.2022.0215
Supplement

1. Supplementary data.pdf (960KB)

Metformin's Mechanisms in Attenuating Hallmarks of Aging and Age-Related Disease
Fang-Fang Cheng, Yan-Li Liu, Jang Du, Jun-Tang Lin
2022, 13 (4): 970-986 | DOI: 10.14336/AD.2021.1213
Stem Cell Transplantation for Parkinson’s Disease: Current Challenges and Perspectives
Xinlin Zeng, Hua Qin
2022, 13 (6): 1652-1663 | DOI: 10.14336/AD.2022.0312
Crosstalk between Lipid Rafts and Aging: New Frontiers for Delaying Aging
Shuo Zhang, Neng Zhu, Jia Gu, Hong-Fang Li, Yun Qiu, Duan-Fang Liao, Li Qin
2022, 13 (4): 1042-1055 | DOI: 10.14336/AD.2022.0116
Roles of Ependymal Cells in the Physiology and Pathology of the Central Nervous System
Shiyu Deng, Lin Gan, Chang Liu, Tongtong Xu, Shiyi Zhou, Yiyan Guo, Zhijun Zhang, Guo-Yuan Yang, Hengli Tian, Yaohui Tang
2023, 14 (2): 468-483 | DOI: 10.14336/AD.2022.0826-1
Longevity-Associated Transcription Factor ATF7 Promotes Healthspan by Suppressing Cellular Senescence and Systematic Inflammation
Yaqun Huang, Ming-Xia Ge, Yu-Hong Li, Jing-Lin Li, Qin Yu, Fu-Hui Xiao, Hong-Shun Ao, Li-Qin Yang, Ji Li, Yonghan He, Qing-Peng Kong
| DOI: 10.14336/AD.2022.1217
Supplement

1. Supplementary data.pdf (633KB)

Dysfunction of the Blood-brain Barrier in Cerebral Microbleeds: from Bedside to Bench
Hai-ling Wang, Chun-lin Zhang, Yan-mei Qiu, An-qi Chen, Ya-nan Li, Bo Hu
2021, 12 (8): 1898-1919 | DOI: 10.14336/AD.2021.0514
The Applications of Focused Ultrasound (FUS) in Alzheimer’s Disease Treatment: A Systematic Review on Both Animal and Human Studies
Xiaodan Liu, S. Sta Maria Naomi, Wu Lin Sharon, E. Jacobs Russell
2021, 12 (8): 1977-2002 | DOI: 10.14336/AD.2021.0510
Potential Crosstalk Between Parkinson's Disease and Energy Metabolism
Meiqiu Liu, Qian Jiao, Xixun Du, Mingxia Bi, Xi Chen, Hong Jiang
2021, 12 (8): 2003-2015 | DOI: 10.14336/AD.2021.0422
Role of the cGAS-STING Pathway in Aging-related Endothelial Dysfunction
Huilin Yu, Ke Liao, Yu Hu, Dingyi Lv, Minghao Luo, Qian Liu, Longxiang Huang, Suxin Luo
2022, 13 (6): 1901-1918 | DOI: 10.14336/AD.2022.0316
Intestinal Inflammation and Parkinson’s Disease
Yu Li, Yuanyuan Chen, Lili Jiang, Jingyu Zhang, Xuhui Tong, Dapeng Chen, Weidong Le
2021, 12 (8): 2052-2068 | DOI: 10.14336/AD.2021.0418
Long RNA Profiles of Human Brain Extracellular Vesicles Provide New Insights into the Pathogenesis of Alzheimer’s Disease
Dan Luo, Haotian Liu, Hanyou Liu, Wei Wu, Hanyang Zhu, Wei Ge, Chao Ma
2023, 14 (1): 229-244 | DOI: 10.14336/AD.2022.0607
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1286KB)

2. Supplementary data.pdf (1891KB)

3. Supplementary data.pdf (1891KB)

The Added Value of Vessel Wall MRI in the Detection of Intraluminal Thrombus in Patients Suspected of Craniocervical Artery Dissection
Yuehong Liu, Sijie Li, Ye Wu, Fang Wu, Ying Chang, Haibin Li, Xiuqin Jia, Luca Saba, Xunming Ji, Qi Yang, on behalf of the WISP Investigators
2021, 12 (8): 2140-2150 | DOI: 10.14336/AD.2021.0502
Supplement

1. Supplementary data.pdf (86KB)

Effectiveness and Safety of Traditional Chinese Medicine in Treating COVID-19: Clinical Evidence from China
Dongmei Xing, Zhibin Liu
2021, 12 (8): 1850-1856 | DOI: 10.14336/AD.2021.0906
Gene Therapy Strategies Targeting Aging-Related Diseases
Jingyu Yu, Tianwen Li, Jianhong Zhu
2023, 14 (2): 398-417 | DOI: 10.14336/AD.2022.00725
The Metabolic Landscape in Osteoarthritis
Xiaoxin Wu, Xiwei Fan, Ross Crawford, Yin Xiao, Indira Prasadam
2022, 13 (4): 1166-1182 | DOI: 10.14336/AD.2021.1228
Targeting the Hepatic Microenvironment to Improve Ischemia/Reperfusion Injury: New Insights into the Immune and Metabolic Compartments
Fengqiang Gao, Xun Qiu, Kai Wang, Chuxiao Shao, Wenjian Jin, Zhen Zhang, Xiao Xu
2022, 13 (4): 1196-1214 | DOI: 10.14336/AD.2022.0109
Activated or Impaired: An Overview of DNA Repair in Neurodegenerative Diseases
Nan Qin, Anke Geng, Renhao Xue
2022, 13 (4): 987-1004 | DOI: 10.14336/AD.2021.1212