ISOAD Become a Member Search
2021
Impact Factor
9.968

Early Edition

The papers published below have been examined by the peer-review process and accepted for publication in Aging and Disease. A “Just Accepted” paper is published online shortly after its acceptance, which allows authors to make their results available to the research community as soon as possible after acceptance. When the final version appears, the version of early edition is replaced with the final version, and the paper is moved to the appropriate issue on the Aging and Disease website. The paper will no longer appear in the “Just Accepted”. However, all links (the URL) will not change. “Just Accepted” papers are citable from that date they are posted. To cite this manuscript please include its Digital Object Identifier (DOI), which is identical for all formats of publication.
Please wait a minute...
Total 95 results are found
Index and Repeat Ablation for Atrial Fibrillation in Older versus Younger Patients: A Propensity-Score Matching Analysis
Ana Isabel Molina-Ramos, Amalio Ruiz-Salas, Carmen Medina-Palomo, Víctor Becerra-Muñoz, Jorge Rodríguez-Capitán, Miguel Romero-Cuevas, Ada Carmona-Segovia, Ignacio Fernández-Lozano, Juan José Gómez-Doblas, Manuel Jiménez-Navarro, Francisco Javier Pavón-Morón, Alberto Barrera-Cordero, Javier Alzueta-Rodríguez
| DOI: 10.14336/AD.2023.0511
Oocyte Aging: A Multifactorial Phenomenon in A Unique Cell
Pawel Kordowitzki, Szymon Graczyk, Amin Haghani, Michael Klutstein
| DOI: 10.14336/AD.2023.0527
Predictive Value of Plasma Neurofilament Light Chain for Neurological Outcomes in Patients with Intracerebral Hemorrhage
Weiwei Li, Jing Wang
| DOI: 10.14336/AD.2023.0522
Cross-Vendor Test-Retest Validation of Diffusion Tensor Image Analysis along the Perivascular Space (DTI-ALPS) for Evaluating Glymphatic System Function
Xiaodan Liu, Giuseppe Barisano, Xingfeng Shao, Kay Jann, John M. Ringman, Hanzhang Lu, Konstantinos Arfanakis, Arvind Caprihan, Charles DeCarli, Brian T. Gold, Pauline Maillard, Claudia L. Satizabal, Elyas Fadaee, Mohamad Habes, Lara Stables, Herpreet Singh, Bruce Fischl, Andre van der Kouwe, Kristin Schwab, Karl G. Helmer, Steven M. Greenberg, Danny J.J. Wang, for the MarkVCID Consortium
| DOI: 10.14336/AD.2023.0321-2
SARM1 Promotes Neurodegeneration and Memory Impairment in Mouse Models of Alzheimer's Disease
Xuemeng Miao, Qian Wu, Siyu Du, Ludan Xiang, Siyao Zhou, Junzhe Zhu, Zirun Chen, Hui Wang, Xuyi Pan, Yiren Fan, Lihan Zhang, Jingkang Qian, Yuxuan Xing, Yiyang Xie, Lixin Hu, Haiyun Xu, Wei Wang, Ying Wang, Zhihui Huang
| DOI: 10.14336/AD.2023.0516-1
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1704KB)

The Interfascicular Matrix of Energy Storing Tendons Houses Heterogenous Cell Populations Disproportionately Affected by Aging
Danae E. Zamboulis, Neil Marr, Luca Lenzi, Helen L. Birch, Hazel R. C. Screen, Peter D. Clegg, Chavaunne T. Thorpe
| DOI: 10.14336/AD.2023.0425-1
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1021KB)

Connecting the Dots: The Cerebral Lymphatic System as a Bridge Between the Central Nervous System and Peripheral System in Health and Disease
Hongxiang Zhao, Meiyan Sun, Yue Zhang, Wenwen Kong, Lulu Fan, Kaifang Wang, Qing Xu, Baiyan Chen, Jianxin Dong, Yanan Shi, Zhengyan Wang, ShiQi Wang, Xiaoli Zhuang, Qi Li, Feihong Lin, Xinyu Yao, WenBo Zhang, Chang Kong, Rui Zhang, Dayun Feng, Xiaoyong Zhao
| DOI: 10.14336/AD.2023.0516
The Inflammatory Puzzle: Piecing together the Links between Neuroinflammation and Amyotrophic Lateral Sclerosis
Di He, Yan Xu, Mingsheng Liu, Liying Cui
| DOI: 10.14336/AD.2023.0519
Relationships Between Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder and Parkinson’s Disease: Indication from Gut Microbiota Alterations
Pingchen Zhang, Pei Huang, Yuanyuan Li, Juanjuan Du, Ningdi Luo, Yixi He, Jin Liu, Guiying He, Shishuang Cui, Weishan Zhang, Gen Li, Xin Shen, Liu Jun, Shengdi Chen
| DOI: 10.14336/AD.2023.0518
Supplement

1. Supplementary data.pdf (260KB)

Cancer-Associated Fibroblasts Promote Lymphatic Metastasis in Cholangiocarcinoma via the PDGF-BB/PDGFR-β Mediated Paracrine Signaling Network
Jian Yan, Gang Xiao, Caini Yang, Qinqin Liu, Cui Lv, Xianhuan Yu, Ziyu Zhou, Shusheng Lin, Zhenhua Bai, Haoming Lin, Rui Zhang, Chao Liu
| DOI: 10.14336/AD.2023.0420
Supplement

1. Supplementary data.pdf (5658KB)

Targeting the JAK2/STAT3 signaling pathway for chronic pain
Xin-Yi Dai, Lin Liu, Fan-He Song, Shao-Jie Gao, Jia-Yi Wu, Dan-Yang Li, Long-Qing Zhang, Dai-Qiang Liu, Ya-Qun Zhou, Wei Mei
| DOI: 10.14336/AD.2023.0515
Bridging the Gap: Investigating the Link between Inflammasomes and Postoperative Cognitive Dysfunction
Siyu Zhang, Cuiying Liu, Jintao Sun, Yang Li, Jian Lu, Xiaoxing Xiong, Li Hu, Heng Zhao, Hongmei Zhou
| DOI: 10.14336/AD.2023.0501
The Role of Myeloid-Derived Suppressor Cells in Multiple Sclerosis and Its Animal Model
Qianling Jiang, Jielin Duan, Luc Van Kaer, Guan Yang
| DOI: 10.14336/AD.2023.0323-1
Hypoxia and the Aging Cardiovascular System
Antoine Raberin, Johannes Burtscher, Martin Burtscher, Grégoire P. Millet
| DOI: 10.14336/AD.2023.0424
Thioredoxin1 Binding Metastasis-Associated Lung Adenocarcinoma Transcript 1 Attenuates Inflammation and Apoptosis after Intracerebral Hemorrhage
Ru Chen, Qi Xie, Lexing Xie, Jiacheng Huang, Linlin Hu, Hui Lu, Peixia Shi, Qian He, Qin Zhang, Changxiong Gong, Shuang Zhang, Bingqiao Wang, Guoqiang Yang, Qingwu Yang
| DOI: 10.14336/AD.2023.0507
Supplement

1. Supplementary data.pdf (695KB)

Microglia Exhibit Distinct Heterogeneity Rather than M1/M2 Polarization within the Early Stage of Acute Ischemic Stroke
Hongyu Ma, He Li, Yongxin Zhang, Yu Zhou, Hanchen Liu, Luojiang Zhu, Guanghao Zhang, Jing Wang, Zifu Li, Bo Hong, Wang Zhou, Pengfei Yang, Jianmin Liu
| DOI: 10.14336/AD.2023.0505
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1726KB)

Prospective Longitudinal Perfusion in Probable Alzheimer’s Disease Correlated with Atrophy in Temporal Lobe
Tony D. Zhou, Zongpai Zhang, Arvind Balachandrasekaran, Cyrus A. Raji, James T. Becker, Lewis H Kuller, Yulin Ge, Oscar L. Lopez, Weiying Dai, H. Michael Gach
| DOI: 10.14336/AD.2023.0430
Supplement

1. Supplementary data.pdf (962KB)

Different Aspects of Aging in Migraine
Michal Fila, Elzbieta Pawlowska, Joanna Szczepanska, Janusz Blasiak
| DOI: 10.14336/AD.2023.0313
Scientific Advancements in Drug Development and Trials for Urothelial Carcinoma: Insights From the 2023 ASCO-GU Cancers Symposium
Dechao Feng, Dengxiong Li, Ruicheng Wu, Ping Han
| DOI: 10.14336/AD.2023.0502
Supplement

1. Supplementary data.pdf (161KB)

New Clues to Cardiovascular Disease: Erythrocyte Lifespan
Ziyu Lu, Yuanmin Li
| DOI: 10.14336/AD.2023.0506
POSTN Secretion by Extracellular Matrix Cancer-Associated Fibroblasts (eCAFs) Correlates with Poor ICB Response via Macrophage Chemotaxis Activation of Akt Signaling Pathway in Gastric Cancer
Tingting You, Hui Tang, Wenjing Wu, Jingxi Gao, Xuechun Li, Ningning Li, Xiuxiu Xu, Jiazhang Xing, Hui Ge, Yi Xiao, Junchao Guo, Bin Wu, Xiaoyi Li, Liangrui Zhou, Lin Zhao, Chunmei Bai, Qin Han, Zhao Sun, Robert Chunhua Zhao
| DOI: 10.14336/AD.2023.0503
Supplement

1. Supplementary data.pdf (3202KB)

Huntingtin Decreases Susceptibility to a Spontaneous Seizure Disorder in FVN/B Mice
Jeremy M. Van Raamsdonk, Hilal H. Al-Shekaili, Laura Wagner, Tim W Bredy, Laura Chan, Jacqueline Pearson, Claudia Schwab, Zoe Murphy, Rebecca S. Devon, Ge Lu, Michael S. Kobor, Michael R. Hayden, Blair R. Leavitt
| DOI: 10.14336/AD.2023.0423
Supplement

1. Supplementary data.pdf (2075KB)

Association between Dysbiosis in the Gut Microbiota of Primary Osteoporosis Patients and Bone Loss
Julien D.H. Waldbaum, Jessica Xhumari, Oluwamayowa S. Akinsuyi, Bahram Arjmandi, Stephen Anton, Luiz Fernando Wurdig Roesch
| DOI: 10.14336/AD.2023.0425
Oligomers and Neurodegeneration: New Evidence
Gianluigi Forloni
| DOI: 10.14336/AD.2023.0327
Apolipoprotein ε in Brain and Retinal Neurodegenerative Diseases
Morteza Abyadeh, Vivek Gupta, Joao A. Paulo, Samran Sheriff, Sina Shadfar, Matthew Fitzhenry, Ardeshir Amirkhani, Veer Gupta, Ghasem H Salekdeh, Paul A Haynes, Stuart L Graham, Mehdi Mirzaei
| DOI: 10.14336/AD.2023.0312-1
The Intersection of COVID-19 and Rheumatoid Arthritis: Shared Mechanisms, Treatment Challenges, and Potential Therapeutic Approaches
Jie Xiao, Chaoyi Liang, Lizeai Zhang, Jinling Li, Sijia Liu
| DOI: 10.14336/AD.2023.0406
Respiratory Infections in the Aging Lung: Implications for Diagnosis, Therapy, and Prevention
Antje Häder, Nilay Köse-Vogel, Luise Schulz, Lucja Mlynska, Franziska Hornung, Stefan Hagel, Ulf Teichgräber, Susanne M. Lang, Mathias W. Pletz, Claude Jourdan Le Saux, Bettina Löffler, Stefanie Deinhardt-Emmer
| DOI: 10.14336/AD.2023.0329
Supplement

1. Supplementary data.pdf (125KB)

Hallmarks of Skin Aging: Update
Shifeng Jin, Kezhu Li, Xuanru Zong, Seokchan Eun, Naoki Morimoto, Shu Guo
| DOI: 10.14336/AD.2023.0321
Risk Factors, Pathophysiologic Mechanisms, and Potential Treatment Strategies of Futile Recanalization after Endovascular Therapy in Acute Ischemic Stroke
Gang Deng, Yun-hui Chu, Jun Xiao, Ke Shang, Luo-Qi Zhou, Chuan Qin, Dai-Shi Tian
| DOI: 10.14336/AD.2023.0321-1
Inhibiting MicroRNA-141-3p Improves Musculoskeletal Health in Aged Mice
Sagar Vyavahare, Sandeep Kumar, Kathryn Smith, Bharati Mendhe, Roger Zhong, Marion A. Cooley, Babak Baban, Carlos M. Isales, Mark Hamrick, William D Hill, Sadanand Fulzele
| DOI: 10.14336/AD.2023.0310-1
Supplement

1. Supplementary data.pdf (125KB)

Influenza Virus-Induced Paracrine Cellular Senescence of the Lung Contributes to Enhanced Viral Load
Luise Schulz, Franziska Hornung, Antje Häder, Lukáš Radosa, Axel A Brakhage, Bettina Löffler, Stefanie Deinhardt-Emmer
| DOI: 10.14336/AD.2023.0310
Supplement

1. Supplementary data.pdf (885KB)

Time-Restricted Feeding Potentiates the Ability of Lacticaseibacillus casei to Enrich the Retina in Omega-3 Fatty Acids
Pierre Lapaquette, Anne-Sophie Boucard, Florian Chain, Stéphane Grégoire, Luis G. Bermúdez-Humarán, Niyazi Acar, Marie-Agnès Bringer
| DOI: 10.14336/AD.2023.0324
Supplement

1. Supplementary data.pdf (327KB)

Changes in Plasma Neutral and Ether-Linked Lipids Are Associated with The Pathology and Progression of Alzheimer’s Disease
Farida Dakterzada, Mariona Jové, Raquel Huerto, Anna Carnes, Joaquim Sol, Reinald Pamplona, Gerard Piñol-Ripoll
| DOI: 10.14336/AD.2023.0221
Supplement

1. Supplementary data.pdf (612KB)

Potential Effects of Akkermansia Muciniphila in Aging and Aging-Related Diseases: Current Evidence and Perspectives
Shi-Yu Zeng, Yi-Fu Liu, Jiang-Hua Liu, Zhao-Lin Zeng, Hui Xie, Jiang-Hua Liu
| DOI: 10.14336/AD.2023.0325
USP7 Inhibits Osteoclastogenesis via Dual Effects of Attenuating TRAF6/TAK1 Axis and Stimulating STING Signaling
Ziang Xie, Yizheng Wu, Yang Shen, Jiandong Guo, Putao Yuan, Qingliang Ma, Shiyu Wang, Zhiwei Jie, Hongyi Zhou, Shunwu Fan, Shuai Chen
| DOI: 10.14336/AD.2023.0325-1
Supplement

1. Supplementary data.pdf (523KB)

Lipidomic Alterations in the Cerebral Cortex and White Matter in Sporadic Alzheimer’s Disease
Elia Obis, Joaquim Sol, Pol Andres-Benito, Meritxell Martín-Gari, Natàlia Mota-Martorell, José Daniel Galo-Licona, Gerard Piñol-Ripoll, Manuel Portero-Otin, Isidro Ferrer, Mariona Jové, Reinald Pamplona
| DOI: 10.14336/AD.2023.0217
Supplement

1. Supplementary data.pdf (560KB)

A Turning Point for China’s Population: No Child and Long Illness
Wenjie Sun, Jeffery A Jones, Michelle Gamber
| DOI: 10.14336/AD.2023.0326
Healthy Human Fecal Microbiota Transplantation into Mice Attenuates MPTP-Induced Neurotoxicity via AMPK/SOD2 Pathway
Zhenchao Xie, Mahui Zhang, Yuqi Luo, Dana Jin, Xingfang Guo, Wanlin Yang, Jialing Zheng, Hongfei Zhang, Lu Zhang, Chao Deng, Wenhua Zheng, Eng-King Tan, Kunlin Jin, Shuzhen Zhu, Qing Wang
| DOI: 10.14336/AD.2023.0309
Supplement

1. Supplementary data.pdf (282KB)

IFNγ Transcribed by IRF1 in CD4+ Effector Memory T Cells Promotes Senescence-Associated Pulmonary Fibrosis
Haiyun Chen, Qiuyi Wang, Jie Li, Yuan Li, Ao Chen, Jiawen Zhou, Jingyu Zhao, Zhiyuan Mao, Zihao Zhou, Jin’ge Zhang, Yue Wang, Rong Wang, Qing Li, Yongjie Zhang, Runqiu Jiang, Dengshun Miao, Jianliang Jin
| DOI: 10.14336/AD.2023.0320
Supplement

1. Supplementary data.pdf (2544KB)

Mitigating COVID-19 Mortality and Morbidity in China's Aging Population: A Focus on Available Medications and Future Developments
Evelyne Bischof
| DOI: 10.14336/AD.2023.0318