ISOAD Become a Member Search
2020
Impact Factor
6.745
Rhizoma Coptidis and Berberine as a Natural Drug to Combat Aging and Aging-Related Diseases via Anti-Oxidation and AMPK Activation
Zhifang Xu, Wei Feng, Qian Shen, Nannan Yu, Kun Yu, Shenjun Wang, Zhigang Chen, Seiji Shioda, Yi Guo
Aging and disease . 2017, (6): 760 -777 .  DOI: 10.14336/AD.2016.0620