ISOAD Become a Member Search
2020
Impact Factor
6.745
REST rs3796529 Genotype and Rate of Functional Deterioration in Alzheimer’s Disease
Poyin Huang, Cheng-Sheng Chen, Yuan-Han Yang, Mei-Chuan Chou, Ya-Hsuan Chang, Chiou-Lian Lai, Hsuan-Yu Chen, Ching-Kuan Liu
Aging and disease . 2019, (1): 94 -101 .  DOI: 10.14336/AD.2018.0116