ISOAD Become a Member Search
2020
Impact Factor
6.745
The Potential Markers of Circulating microRNAs and long non-coding RNAs in Alzheimer's Disease
Yanfang Zhao, Yuan Zhang, Lei Zhang, Yanhan Dong, Hongfang Ji, Liang Shen
Aging and disease . 2019, (6): 1293 -1301 .  DOI: 10.14336/AD.2018.1105