ISOAD Become a Member Search
2020
Impact Factor
6.745
Multi-organ Dysfunction in Patients with COVID-19: A Systematic Review and Meta-analysis
Ting Wu, Zhihong Zuo, Shuntong Kang, Liping Jiang, Xuan Luo, Zanxian Xia, Jing Liu, Xiaojuan Xiao, Mao Ye, Meichun Deng
Aging and disease . 2020, (4): 874 -894 .  DOI: 10.14336/AD.2020.0520