ISOAD Become a Member Search
2021
Impact Factor
9.968

Early Edition

The papers published below have been examined by the peer-review process and accepted for publication in Aging and Disease. A “Just Accepted” paper is published online shortly after its acceptance, which allows authors to make their results available to the research community as soon as possible after acceptance. When the final version appears, the version of early edition is replaced with the final version, and the paper is moved to the appropriate issue on the Aging and Disease website. The paper will no longer appear in the “Just Accepted”. However, all links (the URL) will not change. “Just Accepted” papers are citable from that date they are posted. To cite this manuscript please include its Digital Object Identifier (DOI), which is identical for all formats of publication.
Please wait a minute...
Total 75 results are found
Probiotic Limosilactobacillus Reuteri (Lactobacillus Reuteri) Extends the Lifespan of Drosophila Melanogaster through Insulin/IGF-1 Signaling
Hye-Yeon Lee, Ji-Hyeon Lee, Seung Hyung Kim, Su-Yeon Jo, Kyung-Jin Min
| DOI: 10.14336/AD.2023.0122
Supplement

1. Supplementary data.pdf (842KB)

Endothelial Glycocalyx in Aging and Age-related Diseases
Lina Sun, Lingyan Wang, Kaisy Xinhong Ye, Shoushi Wang, Rui Zhang, Zhaodong Juan, Lei Feng, Su Min
| DOI: 10.14336/AD.2023.0131
Impact of Insulin Degludec/Liraglutide Fixed Combination on the Gut Microbiomes of Elderly Patients With Type 2 Diabetes: Results From A Subanalysis of A Small Non-Randomised Single Arm Study
Stefano Rizza, Daniele Pietrucci, Susanna Longo, Rossella Menghini, Adelaide Teofani, Giacomo Piciucchi, Martina Montagna, Massimo Federici
| DOI: 10.14336/AD.2023.0118
Oligomeric β-Amyloid Suppresses Hippocampal γ-Oscillations through Activation of the mTOR/S6K1 Pathway
Ya-Li Wang, Jian-Gang Wang, Shuling Guo, Fang-Li Guo, En-Jie Liu, Xin Yang, Bingyan Feng, Jian-Zhi Wang, Martin Vreugdenhil, Cheng-Biao Lu
| DOI: 10.14336/AD.2023.0123
Clinical Potential of Immunotherapies in Subarachnoid Hemorrhage Treatment: Mechanistic Dissection of Innate and Adaptive Immune Responses
Anke Zhang, Yibo Liu, Xiaoyu Wang, Houshi Xu, Chaoyou Fang, Ling Yuan, KaiKai Wang, Jingwei Zheng, Yangjian Qi, Sheng Chen, Jianmin Zhang, Anwen Shao
| DOI: 10.14336/AD.2023.0126
The Role of cGAS-STING in Age-Related Diseases from Mechanisms to Therapies
Weitao Zheng, Dechao Feng, Xingyu Xiong, Xinyang Liao, Sheng Wang, Hang Xu, Weizhen Le, Qiang Wei, Lu Yang
| DOI: 10.14336/AD.2023.0117
PARP16-Mediated Stabilization of Amyloid Precursor Protein mRNA Exacerbates Alzheimer’s Disease Pathogenesis
Jinghuan Wang, Qianwen Cheng, Yuyu Zhang, Chen Hong, Jiayao Liu, Xinhua Liu, Jun Chang
| DOI: 10.14336/AD.2023.0119
Supplement

1. Supplementary data.pdf (191KB)

Effects of Resistance Exercise on Neuroprotective Factors in Middle and Late Life: A Systematic Review and Meta-Analysis
Eva Rodríguez-Gutiérrez, Ana Torres-Costoso, Carlos Pascual-Morena, Diana P Pozuelo-Carrascosa, Miriam Garrido-Miguel, Vicente Martínez-Vizcaíno
| DOI: 10.14336/AD.2022.1207
Supplement

1. Supplementary data.pdf (244KB)

C-Phycocyanin Ameliorates the Senescence of Mesenchymal Stem Cells through ZDHHC5-Mediated Autophagy via PI3K/AKT/mTOR Pathway
Guoxiang Liu, Xiaoxia Li, Fanghao Yang, Jingyu Qi, Lipeng Shang, Huhu Zhang, Shuang Li, Fenghua Xu, Lingne Li, Huaxin Yu, Yang Li, Xiaolei Dong, Qinghang Song, Feng Zhu, Guang Chen, Can Cao, Liangqian Jiang, Junzhe Su, Lina Yang, Xiaohui Xu, Zhe Zhang, Robert Chunhua Zhao, Bing Li
| DOI: 10.14336/AD.2023.0121
Supplement

1. Supplementary data.pdf (186KB)

CO-Induced TTP Activation Alleviates Cellular Senescence and Age-Dependent Hepatic Steatosis via Downregulation of PAI-1
Jeongmin Park, Yingqing Chen, Jeongha Kim, Eunyeong Hwang, Gyu Hwan Park, Chae Ha Yang, Stefan W. Ryter, Jeong Woo Park, Hun Taeg Chung, Yeonsoo Joe
| DOI: 10.14336/AD.2023.0120
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1013KB)

Cardiac System during the Aging Process
Ana Sofia Fernandes Ribeiro, Blanca Egea Zerolo, Fidel López-Espuela, Raúl Sánchez, Vítor S. Fernandes
| DOI: 10.14336/AD.2023.0115
Molecular Regulation Mechanism of Microglial Autophagy in the Pathology of Alzheimer's Disease
Pei Ou-Yang, Zhi-Yu Cai, Zhong-Hao Zhang
| DOI: 10.14336/AD.2023.0106
Sexual Dimorphism in Brain Sirtuin-1 and m6A Methylated Sirtuin-1 mRNA, and in Protection with Post-Injury Anti-miR-200c treatment, after Experimental Stroke in Aged Mice
Lijun Xu, Xiaoyun Sun, Brian Griffiths, Ludmilla Voloboueva, Alex Valdes, Miles Dobrenski, Jeong-Jin Min, Creed M. Stary
| DOI: 10.14336/AD.2022.1225
A New Landscape of Human Dental Aging: Causes, Consequences, and Intervention Avenues
Yajia Xie, Shuang Chen, Lu Sheng, Yu Sun, Shangfeng Liu
| DOI: 10.14336/AD.2022.1224
Atherosclerosis: The Involvement of Immunity, Cytokines and Cells in Pathogenesis, and Potential Novel Therapeutics
Chang Su, Yongzheng Lu, Zeyu Wang, Jiacheng Guo, Yachen Hou, Xiaofang Wang, Zhen Qin, Jiamin Gao, Zhaowei Sun, Yichen Dai, Yu Liu, Guozhen Liu, Xunde Xian, Xiaolin Cui, Jinying Zhang, Junnan Tang
| DOI: 10.14336/AD.2022.1208
Longevity-Associated Transcription Factor ATF7 Promotes Healthspan by Suppressing Cellular Senescence and Systematic Inflammation
Yaqun Huang, Ming-Xia Ge, Yu-Hong Li, Jing-Lin Li, Qin Yu, Fu-Hui Xiao, Hong-Shun Ao, Li-Qin Yang, Ji Li, Yonghan He, Qing-Peng Kong
| DOI: 10.14336/AD.2022.1217
Supplement

1. Supplementary data.pdf (633KB)

Aging, Plasminogen Activator Inhibitor 1, Brain Cell Senescence, and Alzheimer’s Disease
Chun-Sun Jiang, Tapasi Rana, Lee-Way Jin, Susan A. Farr, John E. Morley, Hongwei Qin, Gang Liu, Rui-Ming Liu
| DOI: 10.14336/AD.2022.1220
Research Progress on the Etiology and Pathogenesis of Alzheimer's Disease from the Perspective of Chronic Stress
Yun-sheng Liu, Hua-fu Zhao, Qian Li, Han-wei Cui, Guo-dong Huang
| DOI: 10.14336/AD.2022.1211
KRT5+/p63+ Stem Cells Undergo Senescence in the Human Lung with Pathological Aging
Manuel Moreno-Valladares, Veronica Moncho-Amor, Tulio M Silva, Juan P Garcés, María Álvarez-Satta, Ander Matheu
| DOI: 10.14336/AD.2022.1128
Supplement

1. Supplementary data.pdf (615KB)

Mitochondria and Neurodegenerative Diseases: A New Hotspot
Ang Li, Shuqin Cao, Kunlin Jin, Huanxing Su
| DOI: 10.14336/AD.2022.1213
Emerging Links between Cerebral Blood Flow Regulation and Cognitive Decline: A Role for Brain Microvascular Pericytes
Tong-Yao You, Qiang Dong, Mei Cui
| DOI: 10.14336/AD.2022.1204
Myasthenia Gravis: Novel Findings and Perspectives on Traditional to Regenerative Therapeutic Interventions
Evelyn Jou-Chen Huang, Meng-Huang Wu, Tsung-Jen Wang, Tsung-Jen Huang, Yan-Rong Li, Ching-Yu Lee
| DOI: 10.14336/AD.2022.1215
Edge Density Imaging Identifies White Matter Biomarkers of Late-Life Obesity and Cognition
Maxwell Bond Wang, Farzaneh Rahmani, Tammie L. S. Benzinger, Cyrus Raji
| DOI: 10.14336/AD.2022.1210
Supplement

1. Supplementary data.pdf (131KB)

Caloric Restriction Combined with Immobilization as Translational Model for Sarcopenia Expressing Key-Pathways of Human Pathology
Jelle C.B.C. de Jong, Martien P.M. Caspers, Nanda Keijzer, Nicole Worms, Joline Attema, Christa de Ruiter, Serene Lek, Arie G. Nieuwenhuizen, Jaap Keijer, Aswin L. Menke, Robert Kleemann, Lars Verschuren, Anita M. van den Hoek
| DOI: 10.14336/AD.2022.1201
Supplement

1. Supplementary data.pdf (414KB)

Higher Functional Connectivity of Ventral Attention and Visual Network to Maintain Cognitive Performance in White Matter Hyperintensity
Xiao Zhu, Ying Zhou, Wansi Zhong, Yifei Li, Junjun Wang, Yuping Chen, Ruoxia Zhang, Jianzhong Sun, Yu Sun, Min Lou
| DOI: 10.14336/AD.2022.1206
Supplement

1. Supplementary data.pdf (276KB)

NFATc3 Promotes Pulmonary Inflammation and Fibrosis by Regulating Production of CCL2 and CXCL2 in Macrophages
Yunjuan Nie, Xiaorun Zhai, Jiao Li, Aijuan Sun, Huilian Che, John W Christman, Gaoshang Chai, Peng Zhao, Manjula Karpurapu
| DOI: 10.14336/AD.2022.1202
Age and Sex Affect Essential Tremor (ET) Plus: Clinical Heterogeneity in ET Based on the National Survey in China
Qiying Sun, Runcheng He, Hongyan Huang, Hongmei Cao, Xuejing Wang, Hong Liu, Chunyu Wang, Lifang Lei, Puqing Wang, Guiyun Cui, Jianjun Ma, Ping Gu, Di An, Min Jia, Zhanfang Sun, Heng Wu, Jinsheng Lin, Jiayu Tang, Xun Zhou, Mingqiang Li, Sheng Zeng, Yase Chen, Xinxiang Yan, Jifeng Guo, Qian Xu, Zhenhua Liu, Lu Shen, Hong Jiang, Xinyin Wu, Qin Xiao, Haibo Chen, Yanming Xu, Beisha Tang
| DOI: 10.14336/AD.2022.1205
Investigating Causality and Shared Genetic Architecture between Neurodegenerative Disorders and Inflammatory Bowel Disease
Ruijie Zeng, Jinghua Wang, Rui Jiang, Jie Yang, Chunwen Zheng, Huihuan Wu, Zewei Zhuo, Qi Yang, Jingwei Li, Felix W Leung, Weihong Sha, Hao Chen
| DOI: 10.14336/AD.2022.12209
Exercise Improves Metabolism and Alleviates Atherosclerosis via Muscle-Derived Extracellular Vesicles
Yixiao Wang, Yunnan Liu, Siyan Zhang, Na Li, Changyang Xing, Chen Wang, Jia Wang, Mengying Wei, Guodong Yang, Lijun Yuan
| DOI: 10.14336/AD.2022.1131
Clinical Spectrum and Trajectory of Innovative Therapeutic Interventions for Insomnia: A Perspective
Yun-Jo Lo, Viraj Krishna Mishra, Hung-Yao Lo, Navneet Kumar Dubey, Wen-Cheng Lo
| DOI: 10.14336/AD.2022.1203
Novel Insight into Functions of Transcription Factor EB (TFEB) in Alzheimer’s Disease and Parkinson’s Disease
Jing Yang, Wei Zhang, Shugeng Zhang, Ashok Iyaswamy, Jichao Sun, Jigang Wang, Chuanbin Yang
| DOI: 10.14336/AD.2022.0927
Serum Adiponectin and In Vivo Brain Amyloid Deposition in Cognitively Normal Older Adults: A Cohort Study
Jee Wook Kim, Min Soo Byun, Dahyun Yi, Min Jung Kim, Joon Hyung Jung, Nayeong Kong, Gijung Jung, Hyejin Ahn, Jun-Young Lee, Koung Mi Kang, Chul-Ho Sohn, Yun-Sang Lee, Yu Kyeong Kim, Dong Young Lee, for the KBASE Research Group
| DOI: 10.14336/AD.2022.1118
Age-Related Hormones Changes and Its Impact on Health Status and Lifespan
Betina Biagetti, Manel Puig-Domingo
| DOI: 10.14336/AD.2022.1109
Driving Assessment for Persons with Dementia: How and when?
Lara Camilleri, David Whitehead
| DOI: 10.14336/AD.2022.1126
Extracellular Matrix Dynamics as an Emerging yet Understudied Hallmark of Aging and Longevity
Cyril Statzer, Ji Young Cecilia Park, Collin Y. Ewald
| DOI: 10.14336/AD.2022.1116
Transcranial Magnetic Stimulation in Disorders of Consciousness: An Update and Perspectives
Weilong Huang, Qiang Chen, Jun Liu, Lin Liu, Jianhong Tang, Mingang Zou, Tianxiang Zeng, Huichen Li, Qing Jiang, QiuHua Jiang
| DOI: 10.14336/AD.2022.1114
Elderly Dementia Needs Better Care in Post-COVID-19 Era
Lili Chen, Ayae Kinoshita, Hong Li
| DOI: 10.14336/AD.2022.1122
Gut Microbiota is an Impact Factor based on the Brain-Gut Axis to Alzheimer’s Disease: A Systematic Review
Bin Zou, Jia Li, Rui-Xia Ma, Xiao-Yu Cheng, Rui-Yin Ma, Ting-Yuan Zhou, Zi-Qi Wu, Yao Yao, Juan Li
| DOI: 10.14336/AD.2022.1127
Sirtuins at the Crossroads between Mitochondrial Quality Control and Neurodegenerative Diseases: Structure, Regulation, Modifications, and Modulators
Hui Xu, Yi-Yang Liu, Lin-Seng Li, You-Shuo Liu
| DOI: 10.14336/AD.2022.1123
An Integrative Multi-Omics Analysis of The Molecular Links between Aging and Aggressiveness in Thyroid Cancers
Emmanuelle Ruiz, Emad Kandil, Solomon Alhassan, Eman Toraih, Youssef Errami, Zakaria Y. Abd Elmageed, Mourad Zerfaoui
| DOI: 10.14336/AD.2022.1021
Supplement

1. Supplementary data.pdf (4452KB)