ISOAD Become a Member Search
2020
Impact Factor
6.745

Early Edition

The papers published below have been examined by the peer-review process and accepted for publication in Aging and Disease. A “Just Accepted” paper is published online shortly after its acceptance, which allows authors to make their results available to the research community as soon as possible after acceptance. When the final version appears, the version of early edition is replaced with the final version, and the paper is moved to the appropriate issue on the Aging and Disease website. The paper will no longer appear in the “Just Accepted”. However, all links (the URL) will not change. “Just Accepted” papers are citable from that date they are posted. To cite this manuscript please include its Digital Object Identifier (DOI), which is identical for all formats of publication.
Please wait a minute...
Total 73 results are found
Skeletal Muscle Mitochondrial Dysfunction in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Underlying Mechanisms and Physical Therapy Perspectives
Yingqi Wang, Peijun Li, Yuanyuan Cao, Chanjing Liu, Jie Wang, Weibing Wu
| DOI: 10.14336/AD.2022.0603
Epidural Pulsation Accelerates the Drainage of Brain Interstitial Fluid
Xianjie Cai, Qingyuan He, Wei Wang, Chunlin Li, Hui Wang, Feng Yin, Tong Li, Dongsheng Kong, Yanxing Jia, Hongfeng Li, Junhao Yan, Xunbin Wei, Qiushi Ren, Yajuan Gao, Shuangfeng Yang, Huaiyu Tong, Yun Peng, Hongbin Han
| DOI: 10.14336/AD.2022.0609
Supplement

1. Supplementary data.pdf (120KB)

Targeting Sclerostin and Dkk1 at Optimized Proportions of Low-Dose Antibody Achieves Similar Skeletal Benefits to Higher-Dose Sclerostin Targeting in the Mature Adult and Aged Skeleton
Roy B. Choi, April M. Hoggatt, Daniel J. Horan, Emily Z. Rogers, Jung Min Hong, Alexander G. Robling
| DOI: 10.14336/AD.2022.0315
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1353KB)

Long RNA Profiles of Human Brain Extracellular Vesicles Provide New Insights into the Pathogenesis of Alzheimer’s Disease
Dan Luo, Haotian Liu, Hanyou Liu, Wei Wu, Hanyang Zhu, Wei Ge, Chao Ma
| DOI: 10.14336/AD.2022.0607
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1286KB)

2. Supplementary data.pdf (1891KB)

3. Supplementary data.pdf (1891KB)

QEEG Signatures are Associated with Nonmotor Dysfunctions in Parkinson's Disease and Atypical Parkinsonism: An Integrative Analysis
Hailing Liu, Zifeng Huang, Bin Deng, Zihan Chang, Xiaohua Yang, Xingfang Guo, Feilan Yuan, Qin Yang, Liming Wang, Haiqiang Zou, Mengyan Li, Zhaohua Zhu, Kunlin Jin, Qing Wang
| DOI: 10.14336/AD.2022.0514
Supplement

1. Supplementary data.pdf (102KB)

Single-Cell RNA-Seq Reveals a Population of Smooth Muscle Cells Responsible for Atherogenesis
Xiaofeng Shi, Shangming Zhu, Meijing Liu, Sara Saymuah Stone, Yao Rong, Ke Mao, Xiaopeng Xu, Chao Ma, Zhuoyuan Jiang, Yan Zha, Chun Yan, Xiaofan Yu, Di Wu, Guiyou Liu, Jidong Mi, Jianping Zhao, Yuan Li, Yuchuan Ding, Xiaogang Wang, Yong-Biao Zhang, Xunming Ji
| DOI: 10.14336/AD.2022.0313
Critical Appraisal of the Concept Frailty: Rating of Frailty in Elderly People has Weak Scientific Basis and should not be Used for Managing Individual Patients
Gunnar Akner
| DOI: 10.14336/AD.2022.0506
Risk Factors for One-Year Mortality in Hospitalized Adults with Severe COVID-19
Rodrigo Núñez-Cortés, Rubén López-Bueno, Rodrigo Torres-Castro, Camilo Soto-Carmona, Maritza Ortega-Palavecinos, Sofía Pérez-Alenda, Lilian Solis-Navarro, Óscar Díaz-Cambronero, Francisco M. Martinez-Arnau, Joaquín Calatayud
| DOI: 10.14336/AD.2022.0424
BMF-AS1/BMF Promotes Diabetic Vascular Calcification and Aging both In Vitro and In Vivo
Xiao Lin, Qun-Yan Xiang, Shuang Li, Wan-Ling Song, Yan-Jiao Wang, Yu-Qing Ni, Yan Zhao, Chen Li, Yi Wang, Hua-Hua Li, Zhen Liang, Jun-Kun Zhan, You-Shuo Liu
| DOI: 10.14336/AD.2022.0427
Role of the cGAS-STING Pathway in Aging-related Endothelial Dysfunction
Huilin Yu, Ke Liao, Yu Hu, Dingyi Lv, Minghao Luo, Qian Liu, Longxiang Huang, Suxin Luo
| DOI: 10.14336/AD.2022.0316
Non-alcoholic Fatty Liver Disease and Liver Fibrosis during Aging
Yuan Li, Nia T. Adeniji, Weiguo Fan, Koshi Kunimoto, Natalie J. Török
| DOI: 10.14336/AD.2022.0318
Metformin's Mechanisms in Attenuating Hallmarks of Aging and Age-Related Disease
Fang-Fang Cheng, Yan-Li Liu, Jang Du, Jun-Tang Lin
| DOI: 10.14336/AD.2021.1213
A Soluble NK-CAR Mediates the Specific Cytotoxicity of NK Cells toward the Target CD20 + Lymphoma Cells
Rongjiao Liu, Qizhi Luo, Weiguang Luo, Ling Wan, Quan Zhu, Xiangli Yin, Xiaofang Lu, Zixuan Song, Leiyan Wei, Zhiqing Xiang, Yizhou Zou
| DOI: 10.14336/AD.2022.0415
Connexin43 in Musculoskeletal System: New Targets for Development and Disease Progression
Senbo An, Shengyuan Zheng, Zijun Cai, Siyu Chen, Chen Wang, Yusheng Li, Zhenhan Deng
| DOI: 10.14336/AD.2022.0421
cGAS-STING Pathway Performance in the Vulnerable Atherosclerotic Plaque
Xueqi Wan, Jinfan Tian, Peng Hao, Kuo Zhou, Jing Zhang, Yuquan Zhou, Changjiang Ge, Xiantao Song
| DOI: 10.14336/AD.2022.0417
Exosomes as a Cell-free Therapy for Myocardial Injury Following Acute Myocardial Infarction or Ischemic Reperfusion
Ziyu An, Jinfan Tian, Yue Liu, Xin Zhao, Xueyao Yang, Jingwen Yong, Libo Liu, Lijun Zhang, Wenjian Jiang, Xiantao Song, Hongjia Zhang
| DOI: 10.14336/AD.2022.0416
Resolving Geroplasticity to The Balance of Rejuvenins and Geriatrins
Siamak Tabibzadeh
| DOI: 10.14336/AD.2022.0414
Calling for more Attention to Geriatric Suicidality in the Post-Pandemic Era
Che-Yin Lin, Yen-Kuang Lin, Li-Kai Huang, Yao-Tung Lee
| DOI: 10.14336/AD.2022.0409
SIRT6 in Aging, Metabolism, Inflammation and Cardiovascular Diseases
Zhenyang Guo, Peng Li, Junbo Ge, Hua Li
| DOI: 10.14336/AD.2022.0413
Supplement

1. Supplementary data.pdf (527KB)

Amyloid Cascade Hypothesis for the Treatment of Alzheimer’s Disease: Progress and Challenges
Tong Wu, Ding Lin, Yaqian Cheng, Senze Jiang, Muhammad Waheed Riaz, Nina Fu, Chenhao Mou, Menglu Ye, Ying Zheng
| DOI: 10.14336/AD.2022.0412
Acute Sarcopenia after Elective and Emergency Surgery
Alvin Shrestha, Melanie Dani, Paul Kemp, Michael Fertleman
| DOI: 10.14336/AD.2022.0404
Ancient Chinese Herbal Recipe Huanglian Jie Du Decoction for Ischemic Stroke: An Overview of Current Evidence
Chao-Chao Yu, Le-Bin Liu, Shi-Yuan Chen, Xiao-Fei Wang, Li Wang, Yan-Jun Du
| DOI: 10.14336/AD.2022.0311
Tuberous Sclerosis Complex 1 Deficiency in Macrophages Promotes Unclassical Inflammatory Response to Lipopolysaccharide In Vitro and Dextran Sodium Sulfate-Induced Colitis in Mice
Huawen Xu, Yang Zhao, Qingjie Zhao, Mingpu Shi, Zhaoqi Zhang, Wenjun Ding, Yong Zhao
| DOI: 10.14336/AD.2022.0408
Tumor Immune Microenvironment and Immunotherapy in Non-Small Cell Lung Cancer: Update and New Challenges
Shuqin Xing, Kaiwen Hu, Yafei Wang
| DOI: 10.14336/AD.2022.0407
Single-Cell Sequencing in Rheumatic Diseases: New Insights from the Perspective of the Cell Type
Liqing Ding, Xiaojing Li, Honglin Zhu, Hui Luo
| DOI: 10.14336/AD.2022.0323
Melatonin as an Antioxidant Agent in Stroke: An Updated Review
Junjie Wang, Shiqi Gao, Cameron Lenahan, Yichen Gu, Xiaoyu Wang, Yuanjian Fang, Weilin Xu, Haijian Wu, Yuanbo Pan, Anwen Shao, Jianmin Zhang
| DOI: 10.14336/AD.2022.0405
Neuron-targeted Knockout of APE1 Forces Premature Cognitive Impairment and Synaptic Dysfunction in Adult Mice
Ling Zhu, Sulaiman H. Hassan, Xuguang Gao, Joycelyn Q. Johnson, Yangfan Wang, M. Victoria Bregy, Zhishuo Wei, Jun Chen, Peiying Li, R. Anne Stetler
| DOI: 10.14336/AD.2022.0331
Roles and Mechanisms of Astragaloside IV in Combating Neuronal Aging
Qumar Zaman, Dahong Zhang, Obireddy Sreekanth Reddy, Wing-Tak Wong, Wing-Fu Lai
| DOI: 10.14336/AD.2022.0126
Association between Parkinson’s Disease and Diabetes Mellitus: From Epidemiology, Pathophysiology and Prevention to Treatment
Haiyang Yu, Tong Sun, Xin He, Zhen Wang, Kaidong Zhao, Jing An, Lulu Wen, Jia-Yi Li, Wen Li, Juan Feng
| DOI: 10.14336/AD.2022.0325
Perspectives on Movement and Eating Behaviours in Brazilian Elderly: An Analysis of Clusters Associated with Disease Outcomes
Mabliny Thuany, Douglas Vieira, Anderson Santana Santos, Ewa Malchrowicz-Mosko, Thayse Natacha Gomes
| DOI: 10.14336/AD.2022.0131
CD4 + CTLs Act as a Key Effector Population for Allograft Rejection of MSCs in a Donor MHC-II Dependent Manner in Injured Liver
Shuang Shen, Yuanhui Li, Mengting Jin, Dongdong Fan, Ruolang Pan, Aifu Lin, Ye Chen, Lixin Xiang, Robert Chunhua Zhao, Jianzhong Shao
| DOI: 10.14336/AD.2022.0314
Supplement

1. Supplementary data.pdf (700KB)

Stem Cell Transplantation for Parkinson’s Disease: Current Challenges and Perspectives
Xinlin Zeng, Hua Qin
| DOI: 10.14336/AD.2022.0312
Effect of SARS CoV2-Neutralizing Monoclonal Antibody on Hospitalization and Mortality in Long-Term Care Facility Residents
Monika Murillo, Christine Lomiguen, Mark Terrell, Ashley King, James Lin, Silvia Ferretti
| DOI: 10.14336/AD.2022.0205
Are Older People Really More Susceptible to SARS-CoV-2?
Shuo Zhang, Zhen Yang, Zhuo-Ning Li, Zhen-Lin Chen, Shi-Jun Yue, Rui-Jia Fu, Ding-Qiao Xu, Sai Zhang, Yu-Ping Tang
| DOI: 10.14336/AD.2022.0130
Longer Leukocyte Telomere Length Increases the Risk of Atrial Fibrillation: A Mendelian Randomization Study
Yaozhong Liu, Yunying Huang, Chan Liu, Qiming Liu
| DOI: 10.14336/AD.2022.02251
Will New Variants Emerge after Delta and Omicron?
Zhen Yang, Shuo Zhang, Yu-Ping Tang, Shi-Jun Yue, Ding-Qiao Xu, Rui-Jia Fu, Sai Zhang, Qi-Ling Liu
| DOI: 10.14336/AD.2022.0307
Folic acid Ameliorates the Declining Quality of Sodium Fluoride-Exposed Mouse Oocytes through the Sirt1/ Sod2 Pathway
Xiaoyuan Lin, Beibei Fu, Yan Xiong, Shiyao Xu, Jin Liu, Mohamed Y. Zaky, Dan Qiu, Haibo Wu
| DOI: 10.14336/AD.2022.0217
Supplement

1. Supplementary data.pdf (914KB)

Effect Of Exercise on Muscle Mass, Fat Mass, Bone Mass, Muscular Strength and Physical Performance in Community Dwelling Older Adults: Systematic Review and Meta-Analysis
Alejandra González-Rocha, Lucia Mendez-Sanchez, María Araceli Ortíz-Rodríguez, Edgar Denova-Gutiérrez
| DOI: 10.14336/AD.2022.0215
Supplement

1. Supplementary data.pdf (960KB)

Intestinal Permeability, Dysbiosis, Inflammation and Enteric Glia Cells: The Intestinal Etiology of Parkinson’s Disease
Huijia Yang, Song Li, Weidong Le
| DOI: 10.14336/AD.2022.01281
P-Glycoprotein Aggravates Blood Brain Barrier Dysfunction in Experimental Ischemic Stroke by Inhibiting Endothelial Autophagy
Liangliang Huang, Yan Chen, Rui Liu, Binbin Li, Xuan Fei, Xiang Li, Ge Liu, Yunman Li, Baohui Xu, Weirong Fang
| DOI: 10.14336/AD.2022.0225
Supplement

1. Supplementary data.pdf (376KB)