ISOAD Become a Member Search
2020
Impact Factor
6.745

Most Downloaded

  • Published in last 1 year
  • In last 2 years
  • In last 3 years
  • All
  • Most Downloaded in Recent Month
  • Most Downloaded in Recent Year
Please wait a minute...
Total 40 results are found
Transplantation of ACE2 - Mesenchymal Stem Cells Improves the Outcome of Patients with COVID-19 Pneumonia
Zikuan Leng, Rongjia Zhu, Wei Hou, Yingmei Feng, Yanlei Yang, Qin Han, Guangliang Shan, Fanyan Meng, Dongshu Du, Shihua Wang, Junfen Fan, Wenjing Wang, Luchan Deng, Hongbo Shi, Hongjun Li, Zhongjie Hu, Fengchun Zhang, Jinming Gao, Hongjian Liu, Xiaoxia Li, Yangyang Zhao, Kan Yin, Xijing He, Zhengchao Gao, Yibin Wang, Bo Yang, Ronghua Jin, Ilia Stambler, Lee Wei Lim, Huanxing Su, Alexey Moskalev, Antonio Cano, Sasanka Chakrabarti, Kyung-Jin Min, Georgina Ellison-Hughes, Calogero Caruso, Kunlin Jin, Robert Chunhua Zhao
2020, 11 (2): 216-228 | DOI: 10.14336/AD.2020.0228
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1202KB)

Mesenchymal Stem Cell Infusion Shows Promise for Combating Coronavirus (COVID-19)- Induced Pneumonia
Ashok K Shetty
2020, 11 (2): 462-464 | DOI: 10.14336/AD.2020.0301
Multi-organ Dysfunction in Patients with COVID-19: A Systematic Review and Meta-analysis
Ting Wu, Zhihong Zuo, Shuntong Kang, Liping Jiang, Xuan Luo, Zanxian Xia, Jing Liu, Xiaojuan Xiao, Mao Ye, Meichun Deng
2020, 11 (4): 874-894 | DOI: 10.14336/AD.2020.0520
Supplement

1. Supplementary data.pdf (1432KB)

TGF-β Signaling: A Therapeutic Target to Reinstate Regenerative Plasticity in Vascular Dementia?
Mahesh Kandasamy, Muthuswamy Anusuyadevi, Kiera M Aigner, Michael S Unger, Kathrin M Kniewallner, Diana M Bessa de Sousa, Barbara Altendorfer, Heike Mrowetz, Ulrich Bogdahn, Ludwig Aigner
2020, 11 (4): 828-850 | DOI: 10.14336/AD.2020.0222
Comorbid Chronic Diseases are Strongly Correlated with Disease Severity among COVID-19 Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis
Hong Liu, Shiyan Chen, Min Liu, Hao Nie, Hongyun Lu
2020, 11 (3): 668-678 | DOI: 10.14336/AD.2020.0502
Parkinson Disease and Orthostatic Hypotension in the Elderly: Recognition and Management of Risk Factors for Falls
Peter A LeWitt, Steve Kymes, Robert A Hauser
2020, 11 (3): 679-691 | DOI: 10.14336/AD.2019.0805
The Potential Markers of Circulating microRNAs and long non-coding RNAs in Alzheimer's Disease
Yanfang Zhao, Yuan Zhang, Lei Zhang, Yanhan Dong, Hongfang Ji, Liang Shen
2019, 10 (6): 1293-1301 | DOI: 10.14336/AD.2018.1105
COVID-19 Virulence in Aged Patients Might Be Impacted by the Host Cellular MicroRNAs Abundance/Profile
Sadanand Fulzele, Bikash Sahay, Ibrahim Yusufu, Tae Jin Lee, Ashok Sharma, Ravindra Kolhe, Carlos M Isales
2020, 11 (3): 509-522 | DOI: 10.14336/AD.2020.0428
Supplement

1. Supplementary data.pdf (970KB)

Gut Microbiome and Osteoporosis
Kai Ding, Fei Hua, Wenge Ding
2020, 11 (2): 438-447 | DOI: 10.14336/AD.2019.0523
Exercise Programs for Muscle Mass, Muscle Strength and Physical Performance in Older Adults with Sarcopenia: A Systematic Review and Meta-Analysis
Wangxiao Bao, Yun Sun, Tianfang Zhang, Liliang Zou, Xiaohong Wu, Daming Wang, Zuobing Chen
2020, 11 (4): 863-873 | DOI: 10.14336/AD.2019.1012
Supplement

1. Supplementary data.pdf (295KB)

Research progress on Mesenchymal Stem Cells (MSCs), Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells (AD-MSCs), Drugs, and Vaccines in Inhibiting COVID-19 Disease
Pietro Gentile, Aris Sterodimas, Jacopo Pizzicannella, Claudio Calabrese, Simone Garcovich
2020, 11 (5): 1191-1201 | DOI: 10.14336/AD.2020.0711
COVID 19 - Clinical Picture in the Elderly Population: A Qualitative Systematic Review
Agnieszka Neumann-Podczaska, Salwan R Al-Saad, Lukasz M Karbowski, Michal Chojnicki, Slawomir Tobis, Katarzyna Wieczorowska-Tobis
2020, 11 (4): 988-1008 | DOI: 10.14336/AD.2020.0620
Pyroptosis Plays a Role in Osteoarthritis
Senbo An, Huiyu Hu, Yusheng Li, Yihe Hu
2020, 11 (5): 1146-1157 | DOI: 10.14336/AD.2019.1127
Physical Activity and Alzheimer’s Disease: A Narrative Review
Piotr Gronek, Stefan Balko, Joanna Gronek, Adam Zajac, Adam Maszczyk, Roman Celka, Agnieszka Doberska, Wojciech Czarny, Robert Podstawski, Cain C. T Clark, Fang Yu
2019, 10 (6): 1282-1292 | DOI: 10.14336/AD.2019.0226
Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder and Neurodegenerative Diseases: An Update
Feng Zhang, Long Niu, Xinyao Liu, Yufei Liu, Song Li, Huan Yu, Weidong Le
2020, 11 (2): 315-326 | DOI: 10.14336/AD.2019.0324
p300 in Cardiac Development and Accelerated Cardiac Aging
Asish K Ghosh
2020, 11 (4): 916-926 | DOI: 10.14336/AD.2020.0401
A Review of Exercise as Medicine in Cardiovascular Disease: Pathology and Mechanism
Piotr Gronek, Dariusz Wielinski, Piotr Cyganski, Andrzej Rynkiewicz, Adam Zając, Adam Maszczyk, Joanna Gronek, Robert Podstawski, Wojciech Czarny, Stefan Balko, Cain CT. Clark, Roman Celka
2020, 11 (2): 327-340 | DOI: 10.14336/AD.2019.0516
The Clinical Efficacy and Safety of Stem Cell Therapy for Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis
Yazhen Zhang, Wenyi Chen, Bing Feng, Hongcui Cao
2020, 11 (1): 141-153 | DOI: 10.14336/AD.2019.0421
Supplement

1. Supplementary data.pdf (244KB)

Interplay between Exosomes and Autophagy in Cardiovascular Diseases: Novel Promising Target for Diagnostic and Therapeutic Application
Jinfan Tian, Mohammad Sharif Popal, Yingke Zhao, Yanfei Liu, Keji Chen, Yue Liu
2019, 10 (6): 1302-1310 | DOI: 10.14336/AD.2018.1020
TNFα-induced Up-regulation of Ascl2 Affects the Differentiation and Proliferation of Neural Stem Cells
Zhongfeng Liu, Xuan Wang, Kewen Jiang, Xunming Ji, Y. Alex Zhang, Zhiguo Chen
2019, 10 (6): 1207-1220 | DOI: 10.14336/AD.2018.1028
Supplement

1. .pdf (1611KB)

Mechanism of Ferroptosis: A Potential Target for Cardiovascular Diseases Treatment
Jie Ju, Ya-nan Song, Kun Wang
2021, 12 (1): 261-276 | DOI: 10.14336/AD.2020.0323
The Interstitial System of the Brain in Health and Disease
Ashok K. Shetty, Gabriele Zanirati
2020, 11 (1): 200-211 | DOI: 10.14336/AD.2020.0103
Alteration in the Function and Expression of SLC and ABC Transporters in the Neurovascular Unit in Alzheimer’s Disease and the Clinical Significance
Yongming Jia, Na Wang, Yingbo Zhang, Di Xue, Haoming Lou, Xuewei Liu
2020, 11 (2): 390-404 | DOI: 10.14336/AD.2019.0519
The Critical Role of Nurr1 as a Mediator and Therapeutic Target in Alzheimer’s Disease-related Pathogenesis
Seong Gak Jeon, Anji Yoo, Dong Wook Chun, Sang Bum Hong, Hyunju Chung, Jin-il Kim, Minho Moon
2020, 11 (3): 705-724 | DOI: 10.14336/AD.2019.0718
COVID-19 in India: Are Biological and Environmental Factors Helping to Stem the Incidence and Severity?
Sankha Shubhra Chakrabarti, Upinder Kaur, Anindita Banerjee, Upasana Ganguly, Tuhina Banerjee, Sarama Saha, Gaurav Parashar, Suvarna Prasad, Suddhachitta Chakrabarti, Amit Mittal, Bimal Kumar Agrawal, Ravindra Kumar Rawal, Robert Chunhua Zhao, Indrajeet Singh Gambhir, Rahul Khanna, Ashok K Shetty, Kunlin Jin, Sasanka Chakrabarti
2020, 11 (3): 480-488 | DOI: 10.14336/AD.2020.0402
Adipose Stem Cells (ASCs) and Stromal Vascular Fraction (SVF) as a Potential Therapy in Combating (COVID-19)-Disease
Pietro Gentile, Aris Sterodimas
2020, 11 (3): 465-469 | DOI: 10.14336/AD.2020.0422
Innate and Adaptive Immunity in Aging and Longevity: The Foundation of Resilience
Alexey Moskalev, Ilia Stambler, Calogero Caruso
2020, 11 (6): 1363-1373 | DOI: 10.14336/AD.2020.0603
The Critical Role of SIRT1 in Parkinson’s Disease: Mechanism and Therapeutic Considerations
Xuan Li, Ya Feng, Xi-Xi Wang, Daniel Truong, Yun-Cheng Wu
2020, 11 (6): 1608-1622 | DOI: 10.14336/AD.2020.0216
Understanding the Physiological Links Between Physical Frailty and Cognitive Decline
Lina Ma, Piu Chan
2020, 11 (2): 405-418 | DOI: 10.14336/AD.2019.0521
COVID-19 and Acute Sarcopenia
Carly Welch, Carolyn Greig, Tahir Masud, Daisy Wilson, Thomas A Jackson
2020, 11 (6): 1345-1351 | DOI: 10.14336/AD.2020.1014
The Emerging Role of Sestrin2 in Cell Metabolism, and Cardiovascular and Age-Related Diseases
Wanqing Sun, Yishi Wang, Yang Zheng, Nanhu Quan
2020, 11 (1): 154-163 | DOI: 10.14336/AD.2019.0320
β-Hydroxybutyrate Suppresses Lipid Accumulation in Aged Liver through GPR109A-mediated Signaling
A Kyoung Lee, Dae Hyun Kim, EunJin Bang, Yeon Ja Choi, Hae Young Chung
2020, 11 (4): 777-790 | DOI: 10.14336/AD.2019.0926
DICER1 in the Pathogenesis of Age-related Macular Degeneration (AMD) - Alu RNA Accumulation versus miRNA Dysregulation
Kai Kaarniranta, Elzbieta Pawlowska, Joanna Szczepanska, Janusz Blasiak
2020, 11 (4): 851-862 | DOI: 10.14336/AD.2019.0809
Combined Antioxidant, Anti-inflammaging and Mesenchymal Stem Cell Treatment: A Possible Therapeutic Direction in Elderly Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Shijin Xia, Changxi Zhou, Bill Kalionis, Xiaoping Shuang, Haiyan Ge, Wen Gao
2020, 11 (1): 129-140 | DOI: 10.14336/AD.2019.0508
Entorhinal Cortex Atrophy in Early, Drug-naive Parkinson’s Disease with Mild Cognitive Impairment
Xiuqin Jia, Zhijiang Wang, Tao Yang, Ying Li, Shuai Gao, Guorong Wu, Tao Jiang, Peipeng Liang
2019, 10 (6): 1221-1232 | DOI: 10.14336/AD.2018.1116
A Glimmer of Hope: Maintain Mitochondrial Homeostasis to Mitigate Alzheimer’s Disease
Wenbo Li, Ling Kui, Tsirukis Demetrios, Xun Gong, Min Tang
2020, 11 (5): 1260-1275 | DOI: 10.14336/AD.2020.0105
Age-induced NLRP3 Inflammasome Over-activation Increases Lethality of SARS-CoV-2 Pneumonia in Elderly Patients
Pedro C Lara, David Macías-Verde, Javier Burgos-Burgos
2020, 11 (4): 756-762 | DOI: 10.14336/AD.2020.0601
Artemisinin Improved Neuronal Functions in Alzheimer's Disease Animal Model 3xtg Mice and Neuronal Cells via Stimulating the ERK/CREB Signaling Pathway
Xia Zhao, Shuai Li, Uma Gaur, Wenhua Zheng
2020, 11 (4): 801-819 | DOI: 10.14336/AD.2019.0813
Supplement

1. Supplementary data.pdf (266KB)

Chondroprotective Effects of Combination Therapy of Acupotomy and Human Adipose Mesenchymal Stem Cells in Knee Osteoarthritis Rabbits via the GSK3β-Cyclin D1-CDK4/CDK6 Signaling Pathway
Xingyan An, Tong Wang, Wei Zhang, Hongliang Yu, Robert Chunhua Zhao, Yan Guo, Chunjiu Wang, Luxue Qin, Changqing Guo
2020, 11 (5): 1116-1132 | DOI: 10.14336/AD.2019.1104
Lactulose Suppresses Osteoclastogenesis and Ameliorates Estrogen Deficiency-Induced Bone Loss in Mice
Xiao Chen, Zheng Zhang, Yan Hu, Jin Cui, Xin Zhi, Xiaoqun Li, Hao Jiang, Yao Wang, Zhengrong Gu, Zili Qiu, Xin Dong, Yuhong Li, Jiacan Su
2020, 11 (3): 629-641 | DOI: 10.14336/AD.2019.0613
Supplement

1. Supplementary data.pdf (808KB)